Hva er en gjeldsordning?

Hvis du har fått alvorlige gjeldsproblemer og er varig ute av stand til å betale avdrag på gjelden, kan en gjeldsordning være en mulig løsning.

En gjeldsordning gjør at du får slettet hele eller deler av gjelden din, enten når avtalen inngås eller etter at gjeldsordningsperioden er utløpt, hvilket normalt vil si etter fem år. I tillegg vil du normalt få utsettelse eller en nedbetalingsordning på den del av gjelden som ikke slettes. I perioden der du er under gjeldsordning vil du måtte akseptere en nøktern livsstandard, slik at mest mulig av din inntekt går med til å dekke dine kreditorers krav. Dette betyr at du kan beholde en nøktern bolig og beholde et rimelig beløp hver måned til å dekke livsopphold. Har du bil kan du i noen tilfeller beholde denne, så lenge den er ansett som nøktern og helt nødvendig for at du kan komme deg til og fra jobb. Bor du slik til at offentlig transport er et realistisk alternativ til å bruke egen bil, skal det normalt mye til før du kan beholde bilen. Andre verdigjenstander som ikke er nødvendige for livsopphold, som for eksempel en hytte, en dyr TV eller en fritidsbåt vil du måtte selge, og pengene brukes til å nedbetale på gjelden din.

Slik får du innvilget en gjeldsordning

Å få innvilget en offentlig gjeldsordning er en lang prosess som er strengt regulert. Hvis du mener du er i en situasjon der du kan få innvilget en gjeldsordning, er første steg å kontakte namsmannen i kommunen der du bor. Du må fremlegge dokumentasjon på at du har forsøkt å få til en privat gjeldsordning med dine kreditorer, og du må i tillegg dokumentere din privatøkonomi ved å legge frem budsjett, hva du har i inntekt og en liste over dine kreditorer og hvor mye du skylder dem.

Hvis namsmannen mener at din situasjon er av en slik art at en gjeldsordning kan innvilges i henhold til “gjeldsordningsloven”, vil det bli åpnet gjeldsforhandlinger og du får umiddelbart en beskyttelse mot kreditorpågang og en betalingsutsettelse på all gjeld i fire måneder. I denne perioden er du pliktig til å jobbe sammen med namsmannen i forhandlinger med dine kreditorer for å forsøke å komme frem til en frivillig gjeldsordning. Hvis du ikke greier å komme frem til en minnelig ordning med dem du skylder penger, kan tingretten under visse forutsetninger, fastsette en tvungen gjeldsordning, også kjent som en tvangsakkord.

Hva skjer med boligen min hvis jeg får gjeldsordning?

Eier du egen bolig er det ikke noen automatikk i at denne vil bli tvangssolgt når du innvilges en gjeldsordning. Det vil bli vurdert om boligen kan ansees som nøktern ut fra din livssituasjon. Her vil det ha betydning om du bor alene eller sammen med samboer/ektefelle og om du har barn som bor hos deg. Hvis boligen er betydelig større enn det som regnes som nødvendig for å opprettholde en akseptabel livssituasjon, vil den i de fleste tilfeller bli krevd solgt. Det samme gjelder hvis boligen har en betydelig høyere standard eller verdi enn det som kan ansees som normalt. Er boligen derimot nøktern, vil du normalt få beholde den, men det er bare den delen av boliglånet som ligger over verditaksten på boligen som blir slettet med gjeldsordningen. Du blir med andre ord ikke kvitt lånet på boligen din hvis du får innvilget gjeldsordning.

Alternativer til gjeldsordning

Det kan selvsagt høres forlokkende ut å bli kvitt gjelden sin i løpet av relativt få år, bare man inngår en gjeldsordning, men i praksis er en gjeldsordning ingen dans på roser og det bør derfor bare være absolutt siste utvei. Å miste råderetten over sine verdier og kanskje se arvegjenstander og familiehytten bli tvangssolgt, er ikke hyggelig og selvsagt noe de fleste ønsker å unngå.

Hvis din gjeldssituasjon er tung men kanskje ikke umulig å ordne opp i, bør du i første omgang forsøke å få til en privat gjeldsordning med dine kreditorer. Fordelen ved en slik ordning der det offentlige ikke innblandes, er at du står mye friere til å akseptere betingelsene i ordningen, samtidig som du beholder full kontroll over dine verdier. I prosessen rundt en privat gjeldsordning kan det være lurt å involvere en advokat eller en privat gjeldsrådgiver, som kan komme med innspill og kanskje se løsninger og en vei ut av problemene, som du ikke ser selv. Du er selv ansvarlig for å dekke kostnadene til slik rådgivning og ikke alle gjeldsrådgivere er like flinke, så sjekk referanser nøye før du velger rådgiver.

Bruk kommunens gjeldsrådgivning

Uansett om din økonomiske situasjon fortsatt er til å redde gjennom en privat gjeldsordning eller om du er kommet så langt ut at en offentlig gjeldsordning er eneste løsning, anbefales det å starte med å kontakte den kommunale gjeldsrådgiver. Alle norske kommuner er pliktige til å yte gratis gjeldsrådgivning til sine innbyggere. I mange kommuner er denne jobben satt ut til NAV, mens noen kommuner har egne rådgivere ansatt. Slik rådgivning er helt gratis og saksbehandleren har selvsagt full taushetsplikt. Hvis du er usikker på hvor du skal henvende deg, kan du ta en telefon til NAV sin gjeldsrådgivningstjeneste på telefon 800 45 353.

Leave a Reply

Your email address will not be published.