Category: finansiering

Hva er en gjeldsordning?

Hvis du har fått alvorlige gjeldsproblemer og er varig ute av stand til å betale avdrag på gjelden, kan en gjeldsordning være en mulig løsning. En gjeldsordning gjør at du får slettet hele eller deler av gjelden din, enten når avtalen inngås eller etter at gjeldsordningsperioden er utløpt, hvilket normalt vil si etter fem år. …

Continue reading