Vil ”lån på dagen” gi meg dårligere lånebetingelser?

Den tydelige trenden blant norske banker er at man til stadighet ser på nye metoder for å bedre sin effektivitet. Ved hjelp av moderne teknologi bytter penger hender kjappere enn noensinne og kundene forventer at bankene har kjapp responstid på både kundeservice og ved elektroniske overføringer. Et resultat av dette er at mange forbrukerbanker har begynt å tilby ”lån på dagen”.

Hvilke banker tilbyr ”lån på dagen”?

I og med at slike lån ikke egentlig har noen klar definisjon, så er det vanskelig å besvare dette spørsmålet. Etter å ha brukt søkemotorene til å finne ut litt mer om hvordan bankene definerer ”forbrukslån på dagen” fant jeg følgende ulikheter:

1. Noen banker mener at de tilbyr slike lån dersom de kan garantere et svar på lånesøknaden i løpet av 24 timer.
2. Andre banker mener at dersom de gir svar på lånesøknaden innenfor samme virkedag (altså ”arbeidsdag”) som søknaden blir sendt inn på nett, så har de mulighet for å bruke nevnte frase i markedsføringen sin.
3. Den siste gruppen banker hevder at de både kan behandle søknaden og betale ut pengene samme dagen som de mottar søknaden.

Det er altså mange forskjellige tolkninger av ”lån på dagen” og bankene bruker det naturligvis til inntekt for seg selv når de føler at det kan skaffe dem flere kunder. Antall nordmenn som søker på nettopp denne frasen er sterkt økende som følge av trenden vi forklarte innledningsvis, og bankene ønsker naturligvis å møte kundene akkurat der de er.

Du blir nødt til å velge bank alt ettersom hvor akutt du trenger pengene. For øvrig vil det aldri være lurt å oppta forbrukslån uten å ha sammenlignet lånetilbud fra flere forskjellige banker, men enkelte situasjoner krever naturligvis kjappere handling enn andre.

Eksempler på banker som bruker kjappe lån som et ledd i sin markedsføringsstrategi er Bank Norwegian, Instabank, Opp Finans, Axofinans og Ya Bank.

Hvordan påvirker det mine lånebetingelser?

Tidligere var det slik at desto hurtigere banken kunne betale ut pengene, desto høyere effektiv rente kunne de tillate seg å gi. De dagene er over. Nå som effektivitet har vokst seg frem til å bli et krav blant kundene vil bankene kun bruke ”lån på dagen” som et trekkplaster for å tiltrekke seg flere kunder – ikke for å kunne rettferdiggjøre dårligere lånebetingelser på forbrukslån.

Dette er grunnen til at SMS-lån og ”kvikklån”/”hurtiglån” har en betydelig lavere oppslutning blant forbrukslånskunder nå i dag enn de hadde for fem til syv år siden. Internett har gjort lån uten sikkerhet så tilgjengelige at man ikke trenger å akseptere høye gebyrer og renter for å kunne få raske penger.

Konklusjonen er altså at man ikke skal være bekymret for at bankene med kjapp behandlingstid føler at de er i en posisjon hvor de kan gi deg et dårlig lånetilbud og regne med at du aksepterer det.

Er det noen grunn til å velge vekk banker som tilbyr kjappe lån?

Det er full forståelig at enkelte tenker at en bank som tilbyr hurtige lån også krever noe igjen for det i form av kroner og øre. Den myten har vi allerede lagt død tidligere i artikkelen. Men det å få et lån på dagen vil ikke nødvendigvis utelukkende gi deg som forbruker positive opplevelser.

En stor fallgruve mange faller i er å gå etter ”det første og beste”. Man finner en bank som tilbyr et kjapt forbrukslån, sender inn en søknad, mottar et lånetilbud og skriver under på de elektroniske lånepapirene med BankID. Kjapt, enkelt og tidsbesparende. Feilen man gjør er ganske tydelig: det å kun forholde seg til én bank når man søker forbrukslån kan være dyrt. Ofte er det store forskjeller på hvilke betingelser bankene vil kunne tilby deg og det er kjedelig å gå glipp av det beste lånet. Bankene er naturligvis klar over dette og prøver dermed å ”pushe” deg til å godta lånet så fort du har mottatt et lånetilbud. Ikke la deg lure. Med mindre du er i veldig akutt pengenød anbefales det alltid å vurdere forskjellige tilbud før man godtar et lån.

Det å sende inn forbrukslånsøknader på internett er naturligvis helt risikofritt såfremt du ikke signerer noen papirer før du har gjort opp din mening.

Hva er en gjeldsordning?

Hvis du har fått alvorlige gjeldsproblemer og er varig ute av stand til å betale avdrag på gjelden, kan en gjeldsordning være en mulig løsning.

En gjeldsordning gjør at du får slettet hele eller deler av gjelden din, enten når avtalen inngås eller etter at gjeldsordningsperioden er utløpt, hvilket normalt vil si etter fem år. I tillegg vil du normalt få utsettelse eller en nedbetalingsordning på den del av gjelden som ikke slettes. I perioden der du er under gjeldsordning vil du måtte akseptere en nøktern livsstandard, slik at mest mulig av din inntekt går med til å dekke dine kreditorers krav. Dette betyr at du kan beholde en nøktern bolig og beholde et rimelig beløp hver måned til å dekke livsopphold. Har du bil kan du i noen tilfeller beholde denne, så lenge den er ansett som nøktern og helt nødvendig for at du kan komme deg til og fra jobb. Bor du slik til at offentlig transport er et realistisk alternativ til å bruke egen bil, skal det normalt mye til før du kan beholde bilen. Andre verdigjenstander som ikke er nødvendige for livsopphold, som for eksempel en hytte, en dyr TV eller en fritidsbåt vil du måtte selge, og pengene brukes til å nedbetale på gjelden din.

Slik får du innvilget en gjeldsordning

Å få innvilget en offentlig gjeldsordning er en lang prosess som er strengt regulert. Hvis du mener du er i en situasjon der du kan få innvilget en gjeldsordning, er første steg å kontakte namsmannen i kommunen der du bor. Du må fremlegge dokumentasjon på at du har forsøkt å få til en privat gjeldsordning med dine kreditorer, og du må i tillegg dokumentere din privatøkonomi ved å legge frem budsjett, hva du har i inntekt og en liste over dine kreditorer og hvor mye du skylder dem.

Hvis namsmannen mener at din situasjon er av en slik art at en gjeldsordning kan innvilges i henhold til “gjeldsordningsloven”, vil det bli åpnet gjeldsforhandlinger og du får umiddelbart en beskyttelse mot kreditorpågang og en betalingsutsettelse på all gjeld i fire måneder. I denne perioden er du pliktig til å jobbe sammen med namsmannen i forhandlinger med dine kreditorer for å forsøke å komme frem til en frivillig gjeldsordning. Hvis du ikke greier å komme frem til en minnelig ordning med dem du skylder penger, kan tingretten under visse forutsetninger, fastsette en tvungen gjeldsordning, også kjent som en tvangsakkord.

Hva skjer med boligen min hvis jeg får gjeldsordning?

Eier du egen bolig er det ikke noen automatikk i at denne vil bli tvangssolgt når du innvilges en gjeldsordning. Det vil bli vurdert om boligen kan ansees som nøktern ut fra din livssituasjon. Her vil det ha betydning om du bor alene eller sammen med samboer/ektefelle og om du har barn som bor hos deg. Hvis boligen er betydelig større enn det som regnes som nødvendig for å opprettholde en akseptabel livssituasjon, vil den i de fleste tilfeller bli krevd solgt. Det samme gjelder hvis boligen har en betydelig høyere standard eller verdi enn det som kan ansees som normalt. Er boligen derimot nøktern, vil du normalt få beholde den, men det er bare den delen av boliglånet som ligger over verditaksten på boligen som blir slettet med gjeldsordningen. Du blir med andre ord ikke kvitt lånet på boligen din hvis du får innvilget gjeldsordning.

Alternativer til gjeldsordning

Det kan selvsagt høres forlokkende ut å bli kvitt gjelden sin i løpet av relativt få år, bare man inngår en gjeldsordning, men i praksis er en gjeldsordning ingen dans på roser og det bør derfor bare være absolutt siste utvei. Å miste råderetten over sine verdier og kanskje se arvegjenstander og familiehytten bli tvangssolgt, er ikke hyggelig og selvsagt noe de fleste ønsker å unngå.

Hvis din gjeldssituasjon er tung men kanskje ikke umulig å ordne opp i, bør du i første omgang forsøke å få til en privat gjeldsordning med dine kreditorer. Fordelen ved en slik ordning der det offentlige ikke innblandes, er at du står mye friere til å akseptere betingelsene i ordningen, samtidig som du beholder full kontroll over dine verdier. I prosessen rundt en privat gjeldsordning kan det være lurt å involvere en advokat eller en privat gjeldsrådgiver, som kan komme med innspill og kanskje se løsninger og en vei ut av problemene, som du ikke ser selv. Du er selv ansvarlig for å dekke kostnadene til slik rådgivning og ikke alle gjeldsrådgivere er like flinke, så sjekk referanser nøye før du velger rådgiver.

Bruk kommunens gjeldsrådgivning

Uansett om din økonomiske situasjon fortsatt er til å redde gjennom en privat gjeldsordning eller om du er kommet så langt ut at en offentlig gjeldsordning er eneste løsning, anbefales det å starte med å kontakte den kommunale gjeldsrådgiver. Alle norske kommuner er pliktige til å yte gratis gjeldsrådgivning til sine innbyggere. I mange kommuner er denne jobben satt ut til NAV, mens noen kommuner har egne rådgivere ansatt. Slik rådgivning er helt gratis og saksbehandleren har selvsagt full taushetsplikt. Hvis du er usikker på hvor du skal henvende deg, kan du ta en telefon til NAV sin gjeldsrådgivningstjeneste på telefon 800 45 353.

Pass på forfallet: Betal alltid forbrukslånet ved forfall

Man skal selvsagt alltid bestrebe seg på å betale regningene sine til tiden, men det er kanskje ekstra viktig at avdrag på forbrukslånet blir betalt til tiden, hvis ikke kan det få store konsekvenser.

Du mister retten til avdragsfrihet

Mange lån tilbyr deg et par måneders avdragsfrihet hvert år. Dette er rett og slett måneder der du kan velge å ikke betale ned på lånet. Det er imidlertid et viktig krav for å få rett til avdragsfrie måneder, og det er at du er ajour med alle dine avdrag. Har du ikke betalt et avdrag til tiden, kan du i verste tilfelle helt miste retten til avdragsfrihet.

Det koster å være treg med betalingen

Hvis du er mer enn 14 dager på etterskudd med betalingen av avdrag på lånet, vil banken sende deg en purring. Hvis du er konstant sent ute med betalingen, koster det deg altså nesten 800kr. I året, bare i purregebyr. Dette kommer på toppen av termingebyret du allerede betaler på lånet, noe som gjør at den effektive renten på gjelden vil bli skyhøy.

Ennå verre er det hvis du er så langt etter med betaling av avdragene, at lånet blir sendt til inkasso. Når et lån blir oversendt til et inkassobyrå for inndriving, anser banken lånet som misligholdt. Det betyr med andre ord at gjelden inkassoselskapet vil drive inn, ikke bare er det eller de avdragene du ikke har betalt, men hele restsaldoen på lånet. Når først inkassobyrået har tatt over ansvaret for inndrivelse av lånet, er banken ikke lengre villig til å diskutere en utsettelse på avdragene eller endring av løpetiden på lånet, du er da fullstendig i inkassobyråets makt. Når det i tillegg er slik at størrelsen på inkassosalærene øker med størrelsen på gjelden, så sier det seg selv at det er svært kostbart å misligholde et forbrukslån og få det sendt til inkasso. Her er forøvrig noen tips for å kvitte deg med gjeld: http://www.mittforbrukslån.net/?page_id=14

Sett opp automatisk trekk

Det beste du kan gjøre er å sette opp en AvtaleGiro eller annen form for automatisk trekk. Slik vil avdragene på lånet betales samme dag som du får lønn inn på kontoen. På denne måten faller du ikke for fristen til å bruke pengene som ellers skulle ha gått til avdrag. Det kan dog være lurt å huske på at du bør justere det månedlige trekket opp, i takt med at du får bedre og mer romslig privatøkonomi. Jo raskere du klarer å få betalt ned lånet, desto lavere blir den totale kredittkostnaden på gjelden. Mer om tilbakebetaling av lån.